Pogrzeby Wyznaniowe

Forma uroczystości żałobnych związana jest najczęściej ściśle ze światopoglądem wyznawanym przez Osobę Zmarłą – a w przypadku osoby wierzącej z danym wyznaniem, z którym się utożsamiała. W Polsce najczęściej jest to obrządek katolicki w rycie rzymskim lub greckim, obrządek prawosławny, ewangelicki lub inne wyznania.

Personel Polskiego Centrum Pogrzebowego w Rzeszowie posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy z różnymi wyznaniami i kulturami. Zdajemy sobie sprawę, że każde wyznanie religijne ma swój własny sposób upamiętniania zmarłych – najczęściej przejawiający się w obrzędach o ceremoniale, który odróżnia je od przedstawicieli innych religii.

Polskie Centrum Pogrzebowe wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich tych, którzy pragną oddać ostatni hołd swoim bliskim według obrzędów pogrzebowych przypisanych do konkretnego wyznania. Organizujemy ceremonie pogrzebowe we wszystkich obrządkach, zawsze z poszanowaniem odmiennych zasad religijnych.

W uroczystościach żałobnych organizowanych przez Polskie Centrum Pogrzebowe dbamy też o zachowanie i podkreślenie lokalnych tradycji, związanych z regionem, grupą etniczną oraz z pielęgnowanymi przez pokolenia tradycjami rodzinnymi.

pogrzeb wyznaniowy