Fundacja

Polskie Centrum Pogrzebowe jako jedyny zakład pogrzebowy na terenie południowo-wschodniej Polski jest wspierany przez fundację. Fundacja założona przez Panią Magdalenę Kate Bykovski za cel działalności postawiła sobie poprawę kultury związanej z organizacją i przebiegiem ceremonii pogrzebowych. Poprawa jakości ostatniego pożegnania, dbanie o formę przemowy, godność przygotowania ciała do pochówku i pomoc psychologiczna dla pogrążonych w żałobie to główne założenia działalności fundacji.

Liczymy, że uda się nam zakorzenić światowe standardy obowiązujące w branży funeralnej na Rzeszowszczyźnie – aby nikt nie lekceważył uczuć i potrzeb rodzin pogrążonych w żałobie. Uważamy, że godny pochówek należy się każdemu człowiekowi, niezależnie od statusu społecznego czy stanu posiadania zgromadzonego przez Zmarłego za życia i przez jego rodzinę.

Fundacja