Pogrzeby Świeckie

Pogrzeby świeckie to uroczystości pochówku przeprowadzane w ceremoniale niezwiązanym z religią. Pragnienie, aby pochówek odbył się w tej właśnie formie to zazwyczaj wybór podjęty za życia przez samego Zmarłego, będący kontynuacją bądź też konsekwencją światopoglądu, jaki wyznawał lub gdy nie życzył sobie, aby po śmierci odprawiono nabożeństwo religijne.

W tego typu ceremonii z reguły nie pojawia się odniesienie do religii, a jej celebracja nie jest przypisana do konkretnego miejsca kultu. Najczęściej odbywa się w domu przedpogrzebowym, w sali pożegnań, która na ten czas zostaje przystosowana tak, aby symbole religijne były możliwie niewidoczne. Ceremonia świecka składa się z różnych elementów, wśród których jednym z najważniejszych jest mowa pogrzebowa dedykowana Osobie Zmarłej.

Pogrzebom świeckim przewodniczy Mistrz Ceremonii żałobnej. W Polskim Centrum Pogrzebowym w Rzeszowie jest nim Pani Magdalena Kate Bykovski – osoba posiadająca ogromną wiedzę i doświadczenie w tego typu pracy, a zarazem pełna empatii.

Przebieg świeckiej ceremonii żałobnej każdorazowo jest uzgadniany z rodziną Osoby Zmarłej – tak, aby cała uroczystość była nie tylko pełnym harmonii ostatnim pożegnaniem, ale także podkreślała indywidualność Zmarłego, wyrażając jednocześnie wdzięczność za jego życie.

Mistrz Ceremonii Polskie Centrum Pogrzebowe