Ubezpieczenie pogrzebowe

Ubezpieczenie pogrzebowe Rzeszów

W pędzie życia i wirze codziennych wydarzeń rzadko kiedy mamy możliwość pomyślenia o jego końcu oraz o własnych uroczystościach pogrzebowych. Warto jednak zadbać zawczasu o to, aby te ważne wydarzenia przygotować zarówno ze strony logistycznej, jak i finansowej.

Wychodząc naprzeciw Klientom, którzy już za swojego życia chcieliby zadbać o to, aby ich ceremonie żałobne, niezależnie kiedy nastąpią, były naprawdę dobrze zorganizowane we wszystkich wymiarach – Polskie Centrum Pogrzebowe z siedzibą w mieście Rzeszów oferuje swoim Klientom ubezpieczenie „Na pogrzeb”.Dzięki takiemu ubezpieczeniu pogrzebowemu osoba, która o nie występuje, w przyszłości zyskuje możliwość zebrania dedykowanego wkładu finansowego pozwalającego na opłacenie w przyszłości własnego pogrzebu. Będzie on mógł być wykorzystany przy organizacji uroczystości żałobnych, jako istotne uzupełnienie środków finansowych z zasiłku ZUS, KRUS lub innych zasiłków pogrzebowych.

Wspomniane ubezpieczenie „Na pogrzeb” mogą Państwo zawrzeć także za pośrednictwem Polskiego Centrum Pogrzebowego z siedzibą w Rzeszowie. Ubezpieczenia dla osób w średnim wieku i starszych są zabezpieczeniem i formą pomocy w najtrudniejszych w życiu chwilach.

W celu zawarcia ubezpieczenia „Na pogrzeb” nie są konieczne dodatkowe badania lekarskie. Może je zawrzeć każda osoba między 40 a 72 rokiem życia, która odwiedzi biuro Polskiego Centrum Pogrzebowego w Rzeszowie. Suma ubezpieczenia może wynosić od 3 tys. zł do 60 tys. zł, w zależności od preferencji Klienta. Środki gromadzi się dzięki opłacaniu stałej miesięcznej składki. Gdy świadczenie zostaje już wypłacone – w przypadku pogrzebu Osoby Ubezpieczonej – nie podlega ono potrąceniu z tytułu podatku dochodowego oraz spadkowego.

ubezpieczenie pogrzebowe

Ubezpieczenie na pogrzeb

Ogólne warunki ubezpieczenia na pogrzeb

Pobierz PDF

Ubezpieczenie na pogrzeb – broszura

Pobierz PDF